Kjære medlemmer!

09.10.2020, 12:37


Vi gjør havna klar for vinteren og vil derfor kontrollere at båtene har forsvarlig fortøyning og godkjent kabel for land strøm. Dere som har båter i havna har selv ansvar for å kontrollere at fortøyning og kabel for landstrøm er forsvarlig og i henhold til båthavnas reglement!


Havne- og plass sjefer vil foreta kontroll og henge opp mangellapp på de båtene som ikke har tilfredsstillende fortøyning og godkjent land kabel. De vil også være behjelpelig med råd og veiledning dersom det er nødvendig. (Fortøyning: Se web siden – Alta Båtforening)

 

Dersom mangler ikke rettes opp innen tidsfrist påløper en døgn mult på kr 200,-.


Havnereglement:

§ 3

Fortøyning

Båtene skal være forsvarlig fortøyd med minst to fortøyninger forut og akter. Fortøyningen må ha en tykkelse som står i forhold til båtens størrelse. Båter på 20 fot, og større, skal ha strekkavlastere. Båter skal være utstyrt med tilstrekkelig fendere for å hindre skade på utrigger. 

Småbåter, joller, skal ikke fortøyes til hovedfartøy. Båt og båtplass skal merkes med samme nummer.

 

§ 27

Misligholdelse

Styret kan si opp leieavtalen med båteier dersom havnereglementet ikke følges eller at havneavgiftene ikke betales (se leiekontrakten). Båten kan, etter at rekommandert varsel er gitt, settes på land for eierens regning og risiko. Dersom båteieren ikke betaler skyldig gjeld, vil ABF utøve tilbakeholdsrett i båten og om nødvendig gjennomdrive tvangssalg.


§ 28

Forsikring

Alta båtforening har forsikring for skade ved slippsetting dersom ABF er tilkjent skyld. Alle skader som oppstår eller forårsakes av båter i havna er forsikringsmessig båteierens ansvar. Det er derfor viktig at båteier har nødvendig forsikring (ansvar, skade, brann mm) samt at båten er merket/registrert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Dette vil bli kontrollert av Båtplassutvalget!

 

Båteiere som ikke vil oppgi forsikrings selskap, eller på annen måte dokumentere at de har nødvendig forsikring, vil motta skriftlig varsel om at leieavtalen vil bli oppsagt og at båten må være fjernet innen en angitt dato.

 

Styreformann

Bjørn S. Odden