Brygge 3

24.02.2017, 01:16

Brygge 3 er nå skiftet ut og er klar til å ta i bruk. Det er kun noen plasser innerst som ikke utriggerne er kommet på plass. Dette vil bli ordnet de neste dagene. 


Når du fortøyer båten din i den nye plassen, bruk tallene som er skrevet på bryggen som referanse.
Det vil i løpet av uka bli ny nummerserie på din plass. Det nye plassnummeret vil du finne når du logger deg inn på SAM Booking.

'

Logg Inn