Årsmøte

24.02.2017, 01:19

 Årsmøte torsdag 2. mars 

 Bilde fra webkamera mandag 6.februar kl 0900  

Årsmøtet er denne gangen lagt til torsdag 2. mars klokken 1900. Foruten de ordinære årsmøtesakene foreslås et par endringer i foreningens lover og havnereglement. Blant annet er det forslag om at alle medlemmer av foreningen skal kunne tildeles nøkkelbrikke, mens paragraf 5 i lovteksten, æresmedlemskap, også foreslås endret.


Svært aktivt år
Foreningen har tilbakelagt et svært aktivt år med iverksettelse av havneovervåking med fem kameraer, nytt låssystem på brygger og klubbhus, montering av landgang å brygge en, og ikke minst helt ny brygge tre. Når våren kommer vil utfyllingen bli planert. Den nye veien til havna er under anlegg. Økonomien er under kontroll og medlemsstallet stiger.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen torsdag 23. februar.
Det serveres kaffe og lette kaker.


Viktig at mange medlemmer møter.

 

Logg Inn