Priser

10.05.2019, 01:37
Priser
Medlemskontingent, per år250 kr
Innskudd per breddementer1.000 kr
Båtplassleie per breddemeter, per år1.200 kr
Forskuddsbetalt dugnad, 10t á 200kr2.000 kr
Slippsetting, for medlemmer 2 døgn1.000 kr
Medlemmer betaler for ekstra døgn100 kr
Slippsetting for ikke medlemmer av foreninga1.500 kr
Innskudd for strømsøyle med måler1.000 kr
Vinteropplagring for de som ikke er medlem i Alta Båtforening. I tidsrommet 1. Oktober til 30. April.  400,- per mnd
I perioden 1.Mai til 30. September er det mulig for de som ikke er medlem av Alta Båtforening å avtale kortidsleie for båthenger plassering etter anvist plass350,- per uke
Faststrømavtale gjelder fra oktober til april 850,- for 6 mnd
Faststrømavtale for hele året1.700 ,- per år
Kjøp av nøkkelkort for medlemmer som ikke har båtplass250 kr
Oppføring på ventelisteplass engangsavgift 300 kr
Kjøp av ekstra nøkkelkort for medlemmer som har båtplass
250 kr


  •  Innskuddet er en engangskostnad på 1.000,- per breddemeter
  • Dugnad forskuddsbetales med kr 2.000,- per år, den forskuddsbetalte dugnaden blir tilbakebetalt med kr 150.- per time utført dugnad.
  • Dermed har vi forholdsvis rimelige båtplasser.
     En 3-meters plass vil koste 3.300.- kr per år, pluss medlemskap.
  • Utsettingsrampen vil til tider være avlåst med bom, og bruk vil være avhengig av medlemskap samt kjøp av nøkkel.
  • Medlemmer som har fått tildelt båtplass hos Alta Båtforening må i tillegg til medlemskontingent betale KNBF-kontingent på kr 150,- per år.
  • Leie av gjesteplass kr: 100,- per døgn .


For ytterlige opplysninger: post@altabf.no  - Mobil: 916 44 910  Alta Båtforening bankkonto nummer: 4910 14 62160 - Alta Båtforening VIPPS 104855