Respekter skiltingen i havna

03.02.2018, 12:08
Parkering ved gjestebrygga og tankanlegget.
Det er kun tillatt for av og påstigning i området fra søyle og soneparkeingsskiltet mot tankanlegget. Vi ber alle å respektere skiltingen. For parkering over tid i dette området vil skape problemer for tankbilen som skal etterfylle tankanlegget. Kjøretøy og tilhengere som parkeres i forbudssonen vil bli fjernet uten varsel for eiers regning og risiko
 
 
image001.jpgimage002.jpg