Merk båten din!

03.02.2018, 13:40
image002.png
 
Vi minner om at alle båter i havnen skal merkes med nummeret på plassen de tilhører. Noen båteiere har funnet fremmede båter på plassen sin og uten merking blir det vanskelig å finne ut om båten bare er lagt på feil plass, eller om noen har tatt seg til rette uten å være medlem av foreningen.
 
Utdrag fra havnereglementet:
«Båter på 20 fot og større skal i sin fortøyning bruke godkjente strekkavlastere. Båter skal være utstyr med tilstrekkelig fendere som skal hildre skade på utligger og/eller andre båter. Småbåter fortøyd til hovedfartøy ved flytebrygge tillates ikke. Kaiplassnummer skal stå merket tydelig på alle båter som er tildelt plass ved flytebrygga/havna, også jollen skal merkes.»
 
Vi minner også om at alle må oppdatere kontaktopplysninger og info om båten i SAM Booking. Da vil det bli lettere for foreningen å få tak i båteier ved hendelser.
Logg deg inn på  hamnami.no
Her kan du også se hvilken båtplass du har.