Vel gjennomført årsmøte

13.03.2018, 03:22

cid:image007.jpg@01D3B9EC.E780E180

 

Årsmøtet for 2018 er nå avholdt. Det ble et hyggelig møte hvor 22 medlemmer møtte opp.

 

Ulf Jørgensen ble valgt til møteleder og sakslisten bestod av vanlige årsmøtesaker, i tillegg til noen få innkommende saker.

Det avholdt valg av tillitsvalgte og årsmøtet vedtok enstemmig valgkomiteens innstilling.

 

 

cid:image008.jpg@01D3B9EC.E780E180

Leder i Alta Båtforening, Peder Eirik Bergseng og møteleder Ulf Jørgensen

 

 

cid:image009.jpg@01D3B9EC.E780E180

Leder for båtplassutvalget Odd Are Skoglund går gjennom aktivitetsrapport fra havne- og båtplassutvalget

 

 

cid:image011.jpg@01D3B9EC.E780E180

Kasserer Bjørn Hugo Johnsen tar årsmøtet gjennom regnskapet og budsjettet

 

 

cid:image013.jpg@01D3B9EC.E780E180

Leder for havneutvalget Geir Eliassen informerer om planer for utskifting av utslitte brygger