Lever batteriene til gjenvinning

19.04.2018, 03:26

Det blir satt igjen en del batterier på avfallsstasjonen i båthavna.

Vi oppfordrer medlemmene til å selv levere brukte batterier til en batteriforhandler eller Finnmark Gjenvinning.

Foreningen må betale for å levere inn dette men for privatpersoner er det gratis.

Det medfører også en del ekstra arbeid for foreningen å levere inn brukte batterier til gjenvinning.