Alta Båtforening ingen ledige plasser

22.06.2018, 03:45

Alta Båtforening 22.juni


Alta Båtforening har for tiden ingen ledige båtplasser.

Båtplassutvalget vil i løpet av neste uke starte med oppmåling og justering av båtplassene.

Det er kommet inn reaksjoner på at enkelte plasser er blitt justert uten at eierne av plassene er blitt underrettet.

Dette vil nå bli kontrollert, bli det funnet store avvik vil det bli tatt opp i styret for videre behandling.