Oppgradering av brygge 2

19.09.2018, 11:55

brygge.jpgDugnads gjengen er i arbeid med oppgradering av brygge 2 i havna.


Om noen uker vil innerste del av brygge 2 være oppgradert med nye bryggeseksjoner, utriggere og gangvei.
Vi vil gjøre oppmerksom på at det vil bli ny nummerering av båtplassene på brygge 2 og 4 i løpet av høsten. Din plass vil ikke bli flyttet, den har bare fått nytt båtplass nummer.
Båtplass nummeret skal også være påført båten. Husk å sørge for at det blir montert strekkavlaster på fortøynings tauene. Det er heller ikke tillatt å bruke sjakler eller karabinkroker mot fortøynings bøylene på utriggerne.
Alle bør lese paragrafene 2-3 og 4 i  havnereglementet som ligger på Alta Båtforenings hjemmeside: http://altabf.no/meny/om-oss/lover-og-reglement

Hilsen Havne og Båtplassutvalget