Securitas Finnmark: - Vi anser OneUp som genialt!

15.01.2019, 08:56

 oneupny.jpg

Driftsleder Tommy Edvardsen mottar de første OneUp, som skal tas i bruk av selskapets vektere. Foto: Nord-Media AS


Securitas Finnmark avdelingssjef Wiggo M. Opdahl og driftsleder Tommy Edvardsen fikk nylig overlevert de første ni OneUp som skal tas i bruk av selskapets vektere.


  - Da vi fikk produktet levert og presentert viste OneUp seg å overgå våre forventninger, både med hensyn til design, vekt, utforming og håndterbarhet. Vi anser OneUp som genialt, og vår første tanke var at det var rart at ingen hadde kommet opp med et slikt produkt tidligere. Spesielt med tanke på at oppblåsbare redningsvester har vært på markedet i mange år og at OneUp baserer seg på samme prinsipp, sier avdelingssjef Opdahl.

Securitas Finnmark ble først oppmerksom på OneUp i forbindelse med et tilfeldig møte med daglig leder i Nord-Media, Odd-Are Skoglund, som importerer OneUp til Norge.
  - Her ble vi muntlig introdusert for produktet og vi så umiddelbart muligheten for å innfase det som standard utstyr i våre mobil- og havnetjenester. Vi skal plassere OneUp i alle våre kjøretøy og mobile vaktbrakker i Finnmark, forteller han.


Det begynte med ni eksemplarer, men blir mer:
- Vi ble nysgjerrig på idéen og kjøpte i første omgang 9 stykker som en prøve, men så umiddelbart at vi måtte bestille flere, slik at vi får full dekning.


- Hvilke behov tror du OneUp vil kunne dekke for dere?
  - Våre ansatte på mobile tjenester ferdes ute i områder hvor det er fare for at personer kan falle i vannet. I tillegg har vi egne ansatte som jobber med havnevakthold og tilsvarende tjenester i havneområder. Vi mener derfor at vi med OneUp styrker vår egen HMS-tjeneste ved at vekterne kan ha OneUp lett tilgjengelig i beltet når de utfører oppdrag hvor det er slik fare. I tillegg kan vi benytte OneUp som et livreddende tiltak ved observasjon av andre personer som har falt i vannet.


- Kan det bli aktuelt å anbefale OneUp til andre avdelinger innen deres organisasjon, som et ekstra sikkerhets/redningsredskap?
  - Vi vil markedsføre OneUp internt i Securitas, ettersom vi ser et stort potensiale innenfor HMS-tjenesten for vektere som jobber alene i havneområder, sier Opdahl fornøyd.

 

Se tidligere omtale her: https://www.altaposten.no/nyheter/2018/07/23/Denne-redningsb%C3%B8yen-f%C3%A5r-du-plass-til-i-lomma-17173329.ece

For mer informasjon: https://nord-media.no/portal/oneup/