Alle tomme hengere som er parkert i båthavna må fjernes umiddelbart.

Er ikke hengere fjernet innen 30. mai, vil båtforeningen sende disse til destruksjon.

 

hilsen 

 

Styret i Alta Båtforening