Medlems møte i Alta Båtforening Onsdag 12. juni klokken 1800.

06.06.2019, 09:43

Kjære medlemmer!

Vi står foran en ny båt sesong i båthavna vår.

Vi som er tillitsvalgt er avhengig av samarbeid og god kontakt med dere for å kunne gjøre en god jobb for foreningen vår.

Aktive medlemmer inspirerer oss, og dere har et ansvar for å gi oss de tilbakemeldingene vi er avhengig av for å kunne utvikle foreningen til beste for oss alle.

Vi ønsker å framstå som en løsningsorientert båtforening med JA – holdninger til medlemmene og hele det det samfunnet vi er en del av. Alle skal kunne føle seg velkommen til båthavna vår enten de er medlemmer eller gjester.

Vi vil legge stor vekt på en hyggelig omgangstone, gjestfrihet og samarbeidsvilje, og dersom dere opplever noe annet ønsker vi tilbakemeldinger slik at vi kan forbedre oss.

Vi ønsker å utvikle samholdet og kontakten mellom medlemmene gjennom felles utflukter og arrangement for unge og gamle. Da er vi er avhengig av samarbeid med dere gjennom idedugnad, velvilje og personlig innsats for å skape en hyggelig og lærerik fritids arena for medlemmer, familie og venner på alle alderstrinn.

Temaer for møtet:

Orientering om handlingsplaner for vedlikehold, utviklings planer, økonomi og sikkerhet.

Båt havn fester.

Arrangementer og sosiale aktiviteter.

Ønsker og innspill fra medlemmene.

Velkommen til kaffe, vafler og spenstige framtids vyer i båt havna.

Bjørn S. Odden - Styreformann.

 

Orienter venner og bekjente om møtet.