Medlemskontingent

07.07.2019, 01:01

Medlemskontingent 2019

Alle medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2019 må gjøre dette innen 14 dager ellers så blir medlemskapet slettet.