Medlemskontingent 2019

Alle medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten for 2019 må gjøre dette innen 14 dager ellers så blir medlemskapet slettet.