Nyhet for Vannscooter eiere

05.06.2020, 13:40Alta Båtforening har nå åpnet for et prøveprosjekt for sommerplasser for vannscooter fortøyning.

Vannscooter.png

Alta Båtforening vil nå i sommer åpne for at eiere av vannscootere kan få leie plass for vannscooter nå i sommersesongen. Området som vil bli tilgjengelig er innerst ved Brygge 2. (se markert område). Kailengden som er disponibel for leie er på totalt ca 25 m. Her kan en legge vannscooterne på langs, eller dersom eierene selv har dokk, kan denne plasseres her. Hver plass beregnes til ca 3 meter, slik at området totalt vil ha plass til ca. 7 Vannscootere. Leierne må være obs på at ved lavvann vil innkjøringen til området ha begrenset dybde, og ved ekstrem lavvann vil innseilingen til området vært tørt ca. et par dager per måned.

For å få leie plass krever Alta båtforening at leietaker melder seg inn som medlem av Alta båtforening, kjøper egen nøkkelbrikke, og betaler leie for hele sommersesongen.

Vi forutsetter at man holder sakte fart i havna og i strandsonen. Og som alle andre, som er glad i sjøen, er det viktig å følge sjøveisreglene og ta hensyn til fugle- og dyreliv og andre som ferdes på sjøen.

For ytterlig informasjon kontakt:
Båtplassansvarlig Odd-Are Skoglund mob. 95973986
Havneansvarlig Jan Eirik Johansen mob: 99376148