Kjære medlemmer!

23.10.2020, 17:03

Vi nærmer oss vinteren og svært mange av dere har klargjort båten med forsvarlig fortøyning. De aller fleste båtene har også montert godkjent kabel for landstrøm. Det er vi i styret veldig fornøyd med.


God og riktig fortøyning minsker belastningen på både din egen båt, og båtforeningens havneanlegg. Det sparer foreningen, og deg som medlem, for store økonomiske utgifter.

Også riktig strømkabler er viktig. Ved jordingsfeil kan både din egen og naboens båt få skader på drev, propell og motor fra galvanisk tæring.


Vi ønsker selvsagt at alle båtene er klar for vinteren, og ønsker å minne alle på at havnereglementet har gode beskrivelser på hvordan vi ønsker å ha det i vår forening.

Er du usikker på om du og din egen båt «følger» reglementet har vi lagt det ved her.


I de nærmeste dagene vil havne- og båtplassansvarlige foreta en «kontrollrunde» for å se om båten din er klargjort i forhold til reglementet. Det gjelder spesielt fortøyning og godkjent strømkabel. De vil også være behjelpelig med råd og veiledning dersom det er nødvendig. (Fortøyning: Se web siden – Alta Båtforening)

Det vil bli henge opp «mangellapp» på de båtene som ikke har tilfredsstillende fortøyning og godkjent landkabel. Her vil det bli oppgitt en tidsfrist for når evt mangler må være rettet opp. For å få fortgang på dette må vi dessverre innføre en avgift på kr 200,- pr døgn hvis man ikke retter opp evt mangler ved fortøyning og strømkabling.


Vi håper det er forståelse for dette. Vi ønsker ikke at båter skal bli skadet eller at bryggeanlegg skal få skader.


Til sist vil vi nevne at det er viktig at den enkelte båteier oppgir hvilket forsikringsselskap de benytter. Dette er noe nesten alle båteiere har gjort, men det er dessverre ennå noen som ikke har oppgitt selskap. Vi er kommet frem til at vi må sende ut skriftlig varsel om at leieavtalen vil bli oppsagt og at båten må være fjernet innen en oppgitt dato.


Forhåpentligvis er dette en forglemmelse, men vi må vite at alle båter har godkjent forsikring. Det er store verdier i vår kjære havn.


Havnereglement:

§ 3 Fortøyning

Båtene skal være forsvarlig fortøyd med minst to fortøyninger forut og akter. Fortøyningen må ha en tykkelse som står i forhold til båtens størrelse. Båter på 20 fot, og større, skal ha strekkavlastere. Båter skal være utstyrt med tilstrekkelig fendere for å hindre skade på utrigger. 

Småbåter, joller, skal ikke fortøyes til hovedfartøy. Båt og båtplass skal merkes med samme nummer.

 
§ 
27 Misligholdelse

Styret kan si opp leieavtalen med båteier dersom havnereglementet ikke følges eller at havneavgiftene ikke betales (se leiekontrakten). Båten kan, etter at rekommandert varsel er gitt, settes på land for eierens regning og risiko. Dersom båteieren ikke betaler skyldig gjeld, vil ABF utøve tilbakeholdsrett i båten og om nødvendig gjennomdrive tvangssalg.


§ 28 Forsikring

Alta båtforening har forsikring for skade ved slippsetting dersom ABF er tilkjent skyld. Alle skader som oppstår eller forårsakes av båter i havna er forsikringsmessig båteierens ansvar. Det er derfor viktig at båteier har nødvendig forsikring (ansvar, skade, brann mm) samt at båten er merket/registrert i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Dette vil bli kontrollert av Båtplassutvalget!

 

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er noe som er uklart i forbindelse med de overnevnte punktene.

Styreformann

Bjørn S. Odden