« Årsberetning 2016

03.02.2018, 11:47

 

Båthavna

 

 

 

Medlemmer

 

Ved årsskiftet hadde ABF 434 medlemmer, en økning på 18 medlemmer fra forrige år.  Antallet båtplasser er 260. Som tidligere har vi venteliste på større båtplasser, men det kan svinge litt for de minste plassene.  Aktiviteten i forhold til inn og utmeldelser har vært som tidligere år.

Styrets arbeid

Det er avholdt ni styremøter som har behandlet 63 saker.  Leder har deltatt på KNBFs Båtting som arrangeres annet hvert år.  Vi har hatt ett medlemsmøte hvor temaet var hjerte/lungeredning og bruk av hjertestarter. I sommer deltok vi med ”åpen dag” i kommunens miljøuke.  Hjerte/lungeredningskurset hadde dessverre liten oppslutning til tross for en meget dyktig instruktør.  Det er viktig å kunne bruke hjertestarteren som ligger i en monter på veggen i klubbhuset.

Sterkt arbeidsår

Flere store prosjekter som vi har jobbet med siste år, ble fullført inneværende periode.

Brygge  tre

Brygge tre har i grunnen lenge ventet på utskifting.  Etter hvert ble brygga så miserabel, spesielt mange utriggere, at styret som først ville vente nok et år med denne investeringen, fant det nødvendig å gå til nyanskaffelse. Samtlige 12 brygger med utriggere ble skiftet i sommer til en pris med montering på rundt millionen. Småbåthavner as står for leveransen av begge bryggene.   De gamle bryggene var stort sett uten verdi og ble solgt for 2000 kroner pr. stk. Nå når både brygge en og tre er fornyet gjenstår halvdelen av brygge to.  De siste år har vi foretatt store investeringer og styret mener at det er nødvendig å vente et par år før det foretas nye bryggeanskaffelser.  De to bryggene som er fornyet fungerer meget godt.  Vi unngår daglig vedlikehold og dramatiske hendelser ved ombord -og ilandstigning.

Låssystemet

Sist i mai ble det nye låssystemet tatt i bruk. Nøkkelbrikken fungerer svært godt. Tross skiftende værforhold har vi ikke hatt problemer med låsene som var til stor irritasjonen tidligere i skiftende temperatur.  Mange ganger ble portene stående åpne eller umulig å få opp.  Spesielt utsatt var brygge fire og første brygge.  Kjøp og montering kostet rundt 100 000 kroner, en investering som kanskje burde vært gjort tidligere, men systemet med magnetlås er ganske nytt.

Overvåkningskamera

Etter en del frem og tilbake fant vi det mest formålstjenlig å dekke hele havna med skikkelige overvåkningskameraer.  Kameraene fungerer svært godt og har allerede vist sin berettigelse.   Det er montert fire kameraer, det siste femte kamera skal plasseres helt ned ved brygge tre slik at også den ytterste del av havna blir dekket bedre enn i dag.  Nå kan vi se hva som har foregått på området de siste syv dagene. Havna er så godt opplyst at vi har full oversikt også etter mørkets frembrudd.  Med den siste montering vil utstyret komme på rundt 60 000 kroner.  Det er mulig at overvåkingsutstyret kan gi medlemmene av foreninga rimeligere båtforsikring.  Det blir en forhandlingssak for hver enkelt av oss.  Elektro AS har stått for anskaffelse og montering.

Landgang brygge en

Den nye landgangen til brygge en ble ikke montert da vi la ut bryggene. Dette ble utført i sommer av havnesjef og dugnadsgjeng.  Ved å bygge oss ut med platt fra molo, unngikk vi å få laget ny port.  Dette reduserte kostnadene en del, og selv om landgangen på lavvann blir noe bratt så fungerer den godt.  Vi var ikke så lite plaget med den gamle landgangen som hoppet av sporet på brygga ganske ofte.  En glatt aluminiumsplate som landgangen rullet på, er fjernet.

Veifremføring

Jobben med å anlegge ny vei til havna er kommet i gang. Det er Jan Opgård som utfører dette arbeidet for Nielsenberget as. Veiarbeidet skal ikke belaste oss på noen måte.  Meningen var å bygge veien i 2016, men nå er man i gang i alle fall, og går alt etter planen skal det legges asfalt allerede i år.  Utviklingen av det nye boområdet i nabolaget er godt i gang, og det blir selvsagt en kobling mot vår vei i samme forbindelse.

Planering av oppstillingsområdet.

Grusdungene på det nye oppstillingsområdet vil bli kjørt ut så fort det lar seg gjøre til våren eller sommeren. Jan Opgård tar seg av denne jobben. Meningen er å lage nummererte ”båser” for båter og hengere som på denne måten skal kunne få anvist plass av båtplassjefen. Med det vil vi fått slutt på hengere og båter som blir plassert uten utvalgets samtykke.

Huset

Utleien av klubbhuset har gått som normalt siste periode.  Denne som forrige periode har vi hatt ca 10 utleier mot 20 tidligere da alle kunne leie hos oss.  Vi avviklet hus styret da styret besluttet og bare leie ut til medlemmer av ABF, og vi sparer en del på dette.  Siste år har styreleder tatt seg av utleien , og vi unngår på denne måten godtgjørelse til et hus utvalg , og det blir også billigere strøm da  festlokalet ikke trenger så mye oppvarming.  At vi skiftet ut varmtvannstanken gir oss også betydelig strømbesparelse. Den gamle alt for store tanken trakk nok mer strøm enn vi tør tenke på.  Det er alltid viktig å redusere driftsutgiftene i havna.

Økonomi

Til tross for et driftsunderskudd i år, er økonomien god og oversiktlig.  Anskaffelsen av brygge tre er blitt kostnadsført i sin helhet siden utskiftingen av brygga er å anse som nødvendig vedlikehold.  Styret takker alle som har bidratt til å holde havna i hevd siste år.  Vi kan gå inn i nye år med optimistisk tro på en sikker fremtid.

 

Ulf Jørgensen                 Are Jensen                    Bjørn H. Johnsen

Øyvind Emblemsvåg                     Paul Pedersen