« Årsmøte

04.03.2022, 05:15

Innkalling til årsmøte i Alta båtforening 

Årsmøtet avholdes den 10.mars kl 19.00 i Alta båtforenings lokaler.

Saksliste

Sak 1. Åpning ved leder Daniel Lien Johnsen

Sak 2 Valg av: Møteleder  Referent og Protokollunderskriver (2)

Sak 3. Godkjenning av dagsorden og innkalling 

Sak 4. Godkjenning av forretningsorden

Sak 5. Årsberetning 2021 

Sak 6. Regnskap og revisjonsberetning

Sak 7.  Innkommende saker
7.1 Utredning om behov for ansettelse av daglig leder 
7.2 Sammeslåing av havneutvalg og båtplassutvalg
7.3 Endring av dugnadsordning

Sak 8. Budsjett 2022

Sak 9. Valg 


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret