« Vel gjennomført årsmøte

15.02.2019, 06:15

Det var godt oppmøte ved årsmøtet. 24 medlemmer møtte opp og det var god stemning og godt engasjement blant de fremmøtte. Det kom til noen diskusjoner men alle sakene som ble fremmet ble enstemmig vedtatt. Styret fikk også nye saker fra årsmøtedeltakerne som de skal behandle i sine styremøter. 


odden.jpg

Det var i hovedsak vanlige årsmøtesaker som ble behandlet. Årsberetning fra styret og utvalg ble lest opp og kasserer gikk gjennom regnskapet og budsjettet.


Forslaget fra valgkomiteen ble også enstemmig vedtatt og Bjørn Odden ble valgt som ny styreleder for foreningen.


Odden sier at han stiller seg ydmyk til oppgaven og ønsker et godt samarbeid med styret. Han gleder seg til å ta fatt på oppgaven og utvikle foreningen videre.
Alta Båtforenings nye leder Bjørn Odden