Priser
Medlemskontingent, per år400 kr
Depositum per breddementer1.000 kr
Båtplassleie per breddemeter, per år1.800 kr


Slippsetting, for medlemmer 2 døgn1.000 kr
Medlemmer betaler for ekstra døgn100 kr
Slippsetting for ikke medlemmer av foreninga1.500 kr
Innskudd for strømsøyle med måler1.000 kr
Vinteropplagring for de som ikke er medlem i Alta Båtforening. I tidsrommet 1. Oktober til 30. April.  400,- per mnd
I perioden 1.Mai til 30. September er det mulig for de som ikke er medlem av Alta Båtforening å avtale kortidsleie for båthenger plassering etter anvist plass350,- per uke
Faststrømavtale gjelder fra oktober til april 850,- for 6 mnd
Faststrømavtale for hele året1.700 ,- per år
Kjøp av nøkkelkort for medlemmer som ikke har båtplass250 kr
Oppføring på ventelisteplass engangsavgift 300 kr
Kjøp av ekstra nøkkelkort for medlemmer som har båtplass
250 kr


  • Depositumet er en engangskostnad på 1.000,- per breddemeter
  • Dermed har vi forholdsvis rimelige båtplasser.
     En 3-meters plass vil koste 3.600.- kr per år, pluss medlemskap.
  • Utsettingsrampen vil til tider være avlåst med bom, og bruk vil være avhengig av medlemskap samt kjøp av nøkkel.
  • Medlemmer som har fått tildelt båtplass hos Alta Båtforening må i tillegg til medlemskontingent betale KNBF-kontingent på kr 150,- per år.
  • Leie av gjesteplass kr: 200,- per døgn inkl strøm og tilgang til servicerom. Bestilles via appen: GoMarina
  • Kortidsleie  av båtplass for medlemmer kr: 1.500,- per mnd.
  • Leie av vannscooter plass ved brygge 2 indre del kr: 1.500,- for sommersessongen, eieren må selv ordne med dokk for vannscooteren.
  • Kredittgebyr - kr 60


For ytterlige opplysninger: post@altabf.no  -   Alta Båtforening bankkonto nummer: 4910 14 62160 - Alta Båtforening VIPPS 104855