Priser

Medlemskontingent, per år

For de som har båtplass, kommer KNBF kontigent i tillegg

       250 kr

       150 kr

Depositum per breddementer      1.000 kr
Båtplassleie per breddemeter, per år1.800 kr


Slippsetting, for medlemmer 2 døgn1.000 kr
Medlemmer betaler for ekstra døgn100 kr
Slippsetting for ikke medlemmer av foreninga1.500 kr
Innskudd for strømsøyle med måler1.000 kr
Vinteropplagringi tidsrommet 1. Oktober til 30. April, for de som ikke er medlem i Alta Båtforening  
Prisene beregnes som følgende: I perioden 1. Oktober tom 30. April forskudd faktureres det med kr: 750,- per.mnd totalt 5.250,-  
 
Vinteropplagring for de som er medlem i Alta Båtforening og ikke har båtplass kan 
i tidsrommet 1. Oktober til 30. April ha båtplass på land. Dette faktureres med kr 400,- pr mnd.

Opplagringsplassen er gratis å benytte for egen båt for de som har båtplass i havna.

 750,- per mnd

400,- pr mnd

I perioden 1.Mai til 30. September er det mulig å avtale kortidsleie for båt på henger etter anvist plass.
Prisene beregnes som følgende: I perioden 1. Mai tom 30. September faktureres det med kr 350,- per uke 


For de som ikke er medlem og kr 200,- pr uke for medlemmer av Alta båtforening.
Dette gjelder også for opplagring av båthenger.  

350,- per uke200,- pr uke


     Faststrømavtale gjelder fra oktober til april 850,- for 6 mnd
Faststrømavtale for hele året1.700 ,- per år
Kjøp av nøkkelkort for medlemmer som ikke har båtplass250 kr
Oppføring på ventelisteplass engangsavgift 300 kr
Kjøp av ekstra nøkkelkort for medlemmer som har båtplass
      250 kr


  • Depositumet er en engangskostnad på 1.000,- per breddemeter
  • Dermed har vi forholdsvis rimelige båtplasser.
    En 3-meters plass vil koste 5.400.- kr per år, pluss medlemskap.
  • Utsettingsrampen vil til tider være avlåst med bom, og bruk vil være avhengig av medlemskap samt kjøp av nøkkel.
  • Medlemmer som har fått tildelt båtplass hos Alta Båtforening må i tillegg til medlemskontingent betale KNBF-kontingent på kr 150,- per år.
  • Leie av gjesteplass kr: 200,- per døgn inkl strøm og tilgang til servicerom. Bestilles via appen: GoMarina
  • Kortidsleie av båtplass for medlemmer kr: 1.500,- per mnd.
  • Leie av vannscooter plass ved brygge 2 indre del kr: 1.500,- for sommersessongen, eieren må selv ordne med dokk for vannscooteren.
  • Kredittgebyr - kr 60


For ytterlige opplysninger: post@altabf.no  -   Alta Båtforening bankkonto nummer: 4910 14 62160 - Alta Båtforening VIPPS 104855